Usposobljenost

Tehnična usposobljenost

1. Usposobljenost podjetja

- Certifikat kakovosti ISO 9001:2015
- Certifikat o usposobljenosti za vgraditev Ex-opreme skladno z zahtevami standardov: SIST EN
- 1127-1:2008 in SIST EN 60079-14:2009
- Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti
- Pooblastilo za delo pod napetostjo
- Varilski inženir IWE
- Certificirani varilski postopki in varilci
 

2. Usposobljenost zaposlenih
- Pooblaščeni inženirji
- Pooblaščeni inženir strojne stroke
- Pooblaščeni inženir elektro stroke
- Mojster elektrotehnike

Protieksplozijska zaščita
- Usposobljeni delavci na področju strojnih instalacij
- Usposobljeni delavci na področju elektro instalacij

Varilci:
- Certificiran preglednik – vizualna kontrola nivo 1+2
- Certificirani varilci za postopek HTb – varjenje plastičnih mas
- Certificirani varilci za postopek 111 – z oploščeno elektrodo
- Certificirani varilci za postopek 141 – TIG varjenje
- Certificirani varilci za postopek 311 – plamensko varjenje
- Spajkanje

Plinski sistemi
-
Certificirani monterji za plinske sisteme

Požarna zaščita sistemov
-
Usposobljeni delavci za montažo požarno zaščitnih sistemov za požarno zaščito prebojev strojnih in elektro napeljav

Delo v RNO
-
Radiološka zaščita
- Odgovorna oseba RZ3
- Cadweld spajanje

Varno delo
-
Usposobljeni delavci za varno delo z viličarji
- Usposobljeni delavci za varno delo z dvižnimi ploščadmi
- Usposobljeni delavci za varno delo na višini
- Usposobljeni delavci za varno delo in požarno varnost
- Usposobljeni delavci za nudenje prve pomoči