Strojne inštalacije

Strojne inštalacije

 

 • VODOVOD IN KANALIZACIJA
  - notranji vodovod
  - zunanji vodovod
  - zunanje hidrantno omrežje
  - notranja hidrantna mreža
  - horizontalna in vertikalna fekalna kanalizacija
  - meteorna kanalizacija
  - izolacijska dela
   
OGREVANJE, HLAJENJE
- radiatorsko ogrevanje
- konvektorsko ogrevanje in hlajenje
- cevni razvodi ogrevanja in hlajenja
- cevni razvodi pare in kondenzata
- zunanji toplovodi in vročevodi
- meritve porabe energije
- regulacija in krmiljenje
- izolacijska dela
- delavniška priprava cevnih sklopov
 
KLIMATIZACIJA
- klimatizacija poslovnih prostorov
- klimatizacija trgovskih prostorov
- klimatizacija industrijskih sistemov
- prezračevanje predorov
- regulacija in krmiljenje
- delavniška proizvodnja prezračevalnih kanalov
- izolacijska dela
 
PLINSKE INSTALACIJE
- zunanji razvodi
- notranji industrijski razvodi
- notranji stanovanjski razvodi
- merno regulacijske postaje
 
TEHNOLOŠKE INSTALACIJE
- tehnološke instalacije v industriji
- tehnološke instalacije v zdravstvu
- tehnološke instalacije v trgovsko poslovnih sistemih
- izolacijska dela
 
 
TEHNIČNI PLINI
- zunanji razvodi tehničnih plinov
- industrijski razvodi komprimiranega zraka, demi vode, dušika,
vakuma…
 
 
INSTALACIJE TEHNOLOŠKE OPREME
- vodovodna črpališča
- čistilne naprave
- kotlovnice
- hladilne postaje
- kompresorke postaje
- klima strojnice
- toplotne postaje
- šprinkler postaje
 
 
ŠPRINKLER INSTALACIJE

- šprinkler razvodi
- delavniška priprava cevnih sklopov

 
MERITVE, REGULACIJE IN ZAGONI STROJNIH INSTALACIJ
- tlačni preizkusi
- pretočnosti kanalizacije
- vodotesnosti kanalizacije
- trdnostni preizkus plinske instalacije
- tesnostni preizkus plinske instalacije
- pretok hidrantne instalacije
- meritve prezračevalnih sistemov
- validacije IQ, OQ, PQ
- meritve mikroklime
- meritve tesnosti kanalskih tras
- regulacije
- zagoni