Elektro inštalacije

Elektro inštalacije

 

 • IZVAJANJE MERITEV ELEKTRO INSTALACIJ

  - zaščita pred električnim udarom
  - prepoznavanje nevtralnega in zaščitnega vodnika
  - preizkus tokokrogov, varovalk, stikal, sponik in druge opreme
  - preizkus neprekinjenosti zaščitnega vodnika glavnega in dodatnega vodnika za izenačitev potenciala
  - preizkus izolacijske upornosti
  - preizkus delovanja naprav za diferenčno tokovno zaščito
  - funkcionalni preizkus
  - preizkus delovanja zaščite
  - preizkus upornosti tal in sten
  - merjenje upornosti ozemljil
  - merjenje upornosti okvarne zanke
  - preverjanja delovanja naprav za dif. tok zaščite
  - preizkus neprekinjenosti zaščitnega vodnika
  - merjenje izolacijske upornosti
  - meritev tokov električnih motorjev
  - nastavitev tehničnih zaščit

 

 

 

 

 

TELEKOMUNIKACIJE
- telefonija
- požarno javljanje
- električne ure
- ozvočenje
- video nadzorne sisteme
- tehnično varovanje objektov
- računalniške mreže
- antenske sisteme

 

 

 

 

 

 

 

ZUNANJA RAZSVETLJAVA IN KABELSKI RAZVODI
Izvajanje električnih instalacij z montažo zunanje razsvetljave za:
- igrišča
- ceste, križišča
- naselja
ELEKTRO INŠTALACIJE ZA POSLOVNE IN INDUSTRIJSKE OBJEKTE
- moč vtičnice
- splošno, varnostno in zasilno razsvetljavo
- strelovodne napeljave
- elektično opremo

IZVAJANJE ELEKTRO INŠTALACIJ ZA:

- procesno tehniko v industriji
- centralno nadzorni sistem
- avtomatziacija tehnoloških procesov
 
ELEKTRO INŠTALACIJE ZA PROCESNO TEHNIKO IN TEHNOLOGIJO
- močnostne stikalne bloke
- procesno krmilne stikalne bloke
- komunikacijske razdelilne omare
- transformatorske postaje

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN AVTOMATIKA ZA STROJEN INŠTALACIJE

- toplotne postaje
- kotlovnice
- hladilne postaje
- kompresorske postaje
- prezračevanja in klima
- čistilne naprave
- črpalne postaje

 


ELEKTROENERGETSKI OBJKETI

- naprave visoke napetosti do 20kV
- kablovode do 20 kV
- transformatorske postaje do 20kV
- diesel agregatske postaje
- naprave za neprekinjeno napajanje
- naprave v eksplozivno varni izvedbi

MONTAŽA ELEKTROENERGETKIH NAPRAV
- montaža transformatorskih postaj do 20 kV
- montaža kablovodov do 20 kV
- montaža agregatov
- montaža razdelilnih postaj
- elektro energetske povezave