Certifikat ISO 9001

Kakovost

Za kakovost naše storitve skrbimo predvsem s kompetenčnimi kadri, ki imajo ustrezna tako formalna kot tudi neformalna znanja:

- Varjenje
- Vizualna kontrola
- Varilni postopki
- Montaža požarnih zaščitnih sistemov
- Varno delo z viličarji in dvižnimi ploščadmi
- Vgradnja opreme v eksplozijsko ogroženih prostorih
- Plinski sistemi
- Nadzor kakovost

V tem kratkem obdobju delovanja smo usposobili in certificirali monterje za varilske postopke, za montažo požarno zaščitnih sistemov, za varno delo z viličarji in dvižnimi ploščadmi, za protieksplozijsko zaščito ter ostala zakonsko predpisana usposabljanja.

Pokazatelji naše kakovosti pa bodo le zadovoljni kupci, dobavitelji in zaposleni.